Steeds meer jongeren en volwassenen streven naar ideale looks om zich gelukkig te voelen.

Dit ideaalbeeld, gecreëerd door de media, is een illusie waardoor velen juist onzeker en ongelukkig worden.

Men lijkt een nieuwe IK met één klik te kunnen kopen. 

Niets is minder waar. Werken aan zichzelf vergt moed en doorzetting. 

DJYM wil hierin eerlijk inspireren, sensibiliseren en motiveren. 

 

SAMEN NAAR JOUW NIEUWE IK

 

Wij streven ernaar jou een positief zelfbeeld terug te geven, hetgeen beantwoordt aan de werkelijkheid,

waardoor je opnieuw gelukkig wordt met jezelf in een energiek lichaam. 

Dit doen we door uitvoerig naar jou te luisteren. 

Samen stellen we een individueel en haalbaar traject op naar jouw nieuwe IK,

waarbij we gemak en ondersteuning vooropstellen.